Taal onder de loep

532383_191_wb_p58-59.png

Verbanden tussen Nederlands, Engels , Frans en Latijn vergroten het inzicht.

Talen vergelijken

woorden.png (copy)

De rubriek taallab behandelt taalsysteem met een focus op spellingvaardig­heden, inzicht in woorden en zinnen en schooltaal. Op basis van het resultaat van een screening doorlopen de leerlingen individuele trajecten op maat.