RUIME AANDACHT VOOR LEERCOMPETENTIES

532376_184_memoria3_h... (copy)

Op het einde van elk deel schatten de leerlingen hun competenties in op basis van een zelftoets.

Test jezelf

Op Pelckmans Portaal, pelckmansportaal.be, kunnen de leerlingen een individueel remediëringstraject volgen.


532376_184_mem-3-werk...

Leerlingen nemen hun eigen leerproces in handen en sturen het bij. In de rubriek Leerhulp krijgen leerlingen een overzicht van de te bereiken competenties. Via voorbeeldvragen en concrete studietips reflecteren ze over hun leerstrategieën.

Leerhulp