Leren met boeiend tekstmateriaal

‘Goede literatuur bezit het vermogen ons met andermans ogen te laten zien.’
GERRIT KOMRIJ

532376_184_mem-3-werk...
  • Sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen en activeert hun voorkennis. 
  • Biedt een breed aanbod van verschillende tekstsoorten waarmee je kunt in­spelen op de keuzevrijheid van de leerlingen op vlak van niveau en interesse.
532383_191_c3bb_p11.png
  • Fictiefragmenten van verschillende moeilijkheidsgraden.
  • Gevarieerde opdrachten verscherpen het inzicht van leerlingen in literatuur.
  • Om hun literaire ontwikkeling te bevorderen, worden leerlingen gestimuleerd om buiten hun comfortzone te treden en zo een niveau hoger te bereiken.

NOG MEER LEESPLEZIER IN DE BOEKWIJZER