DIFFERENTIËREN MET CAMPUS NEDERLANDS

532376_184_memoria3_h... (copy)
532376_184_memoria3_h... (copy1)

De heldere leerstofoverzichten, extra voorbeelden en stappenplannen kunnen ondersteunend werken en kunnen ook dienen als verdiepende achtergrond voor sterke leerders.

MET HET VADEMECUM

  • De plusopdrachten vormen een eenvoudig en transparant hulpmiddel om te differentiëren. Deze verdiepings- en uitbreidingsopdrachten bevinden zich op een hoger abstractie- en uitdagingsniveau.
  • De handleiding bevat tal van tips, concrete voorbeelden en uitgewerkte extra oefeningen om gedifferentieerd aan de slag te gaan, zowel op het gebied van werkvormen, groeperingsvormen, tempo, niveau ...

IN HET (LEER)WERKBOEK EN DE HANDLEIDING

DIGIBOEK
Online lezen en luisteren in het bronnenboek en (leer)werkboek op eigen tempo.

DIGITALE OEFENREEKSEN
Remediërings- en plusoefeningen op verschillende niveaus met leerlingvolgsysteem voor de leerkracht.

TEST JEZELF!
Studeren voor een toets met behulp van digitale vragen met feedback en tips.

op Pelckmans Portaal

HOE WERKT Pelckmans Portaal

532376_184_mem-3-werk...

Kwalitatief onderwijs stelt de ontwikkeling van elke lerende centraal. Met Campus Nederlands kun je elke leerling uitdagen.

screenshot_instructie... (copy)

De instructievideo’s bij de grammaticale kaders bouwen de leerstof stap voor stap op. Op het einde krijgen de leerlingen enkele controlevragen voorgeschoteld. Je kunt de video’s op verschillende manieren inzetten:

  • bij de aanbreng van de leerstof
  • bij de verwerking van de leerstof: als remediëring.

Met de digitale toetsen test je de kennis van woordenschat en grammatica en de receptieve vaardigheden.

  • onmiddellijk resulaat
  • foutenspecifieke feedback

Aan de slag met slimme digitale tools

nieuw.png