Comfortabel lesgeven met Campus Nederlands

In de handleiding vind je een overzicht van de eindtermen die met het vak Nederlands verbonden zijn. We sommen de specifieke eindtermen voor Nederlands op. Daarnaast leggen we je uit hoe je de eindterm met Campus Nederlands kunt realiseren en evalueren. Het is dus veel meer dan een afvinklijstje. 

De eindtermen moeten gerealiseerd worden op het einde van de tweede graad. Dat wil zeggen dat bepaalde kenniselementen pas aan bod komen in Campus Nederlands 4.

De EINDTERMEN

Jouw school maakt afspraken voor de verdeling van de 16 sleutelcompetenties over vakken. Welke leerkracht is verantwoordelijk voor het behalen en evalueren van welke eindtermen? Om dat overleg te faciliteren bieden we je op Pelckmans Portaal per les een opsomming van de concrete lesdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen. Die informatie vind je ook op Smartschool.

De JAARPLANNING

532383_191_istock-879...

Een gelijkaardig overzicht met duiding voor de leerplandoelen vind je op ­Pelckmans Portaal onder de rubriek Algemeen.

De LEERPLANDOELEN

532376_184_mem-3-werk...

Centraal in de handleiding staat het (leer)werkboek mét oplossingen. In de marges vind je:

  • didactische tips
  • uitgeschreven lesverloop
  • differentiatietips
  • alternatieve werkvormen
  • taalsteun en talensensibilisering
  • overzicht materiaal op Pelckmans Portaal met een toelichting over hoe en wanneer je het inzet
  • tips en materiaal voor de studierichting Moderne talen

Handleiding

We willen Campus Nederlands ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

De nieuwe eindtermen zijn in principe niet meer verbonden aan een bepaald vak. Ze werden ondergebracht in 16 sleutelcompetenties die door de leerlingen bereikt of nagestreefd moeten worden. We helpen je op weg met: